Spettacolo finale dei corsi di danza di Coreofficina

Domenica 5 giugno 2016, nella sala del Kulturni Dom di Hrvatini (SLO), alle 19.30, si terrà lo spettacolo finale dei corsi di danza dell'Associazione artistica culturale Coreofficina. Nella prima parte si esibiranno i corsi di danza contemporaea e flamenco in "C'è un tempo per...". Nella seconda parte i corsi propedeutici e di danza classica saranno accompagnati dal vivo dal Furendo Saxophone Quartet insieme a Irene Sualdin (arpa), Sara Santorelli (pianoforte), Neven Stipanov (baritono), su musiche composte da Bruno De Caro ne "I mesi dell'anno".

O nas

Kulturno umetniško društvo Coreofficina je bilo ustanovljeno leta 2008 s ciljem, da spodbuja in širi plesno kulturo ter da ovrednoti vzgojni, izpopolnjevalni in ustvarjalni vidik plesa pri vseh starostnih kategorijah in v različnih kulturnih okoljih. Društvo Coreofficina v znamenju varstva te dediščine organizira in podpira pobude za študij ter raziskovanje plesa in umetnosti, spodbuja izmenjavo idej, izkušenj in znanja, ter vrednoti mladinsko združevanje in ustvarjalnost kot vodilo in vzgib umetnosti.